Kiến thức
SigenStor Sigenergy: Giải pháp tối ưu cho nhu cầu năng lượng đa dạng của Doanh nghiệp
2:12:07 / 29-02-2024

SigenStor Sigenergy: Giải pháp tối ưu cho nhu cầu năng lượng đa dạng của Doanh nghiệp

Trong thị trường Công Thương (C&I), các hệ thống lưu trữ năng lượng đang có sự phát triển đáng kể, với các dự báo cho thấy doanh thu tăng rất mạnh từ 968,4 triệu USD vào năm 2016 lên mức dự kiến là ​​10,8 tỷ USD ...

Learn More
Sigenergy: Giải pháp năng lượng toàn diện cho gia đình bạn
9:22:42 / 27-02-2024

Sigenergy: Giải pháp năng lượng toàn diện cho gia đình bạn

Chúng tôi nhận thức rằng hành trình hướng tới một tương lai bền vững không phải là một thành tựu tức thì và cũng không phải là một giấc mơ không thể đạt được. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực và sáng kiến từ ...

Learn More